Ga naar hoofdinhoud

Divers talent aanwerven en behouden

Een inclusief personeelsbeleid begint bij de competenties van haar werknemers. Competentiemanagement toont hoe een onderneming haar menselijk kapitaal beheert en vaardigheden versterkt om haar ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken.

meer zien

Wil je meer potentiële kandidaten aantrekken voor openstaande vacatures en op een duurzame manier nieuw talent aanwerven? Neem dan eerst je aanwervingswijze onder de loep.

meer zien

Hoe creëer je een duurzame band tussen je waardevolle medewerkers en je onderneming? Een inclusief personeelsbeleid omvat meer dan materiële stimulansen. Het zorgt ervoor dat het personeel zich goed én verbonden voelt met de onderneming. Inclusief personeelsbeleid combineert welzijnsaspecten met competentiemanagement en raakt zo vele andere processen en aspecten van het intern beleid.

meer zien

Wanneer je diversiteitsbeleid vruchten begint af te werpen, zal je merken dat de diversiteit van de samenleving zich begint te weerspiegelen in je personeelsbestand. Nu komt het erop aan om een inclusieve arbeidsomgeving te creëren waarin iedereen een plaats heeft en zich ten volle kan ontplooien.

meer zien