Ga naar hoofdinhoud

Methoden om gegevens te verzamelen

Ondernemingen die werk willen maken van een diversiteitsbeleid, beginnen met een analyse van de huidige stand van zaken binnen hun bedrijf. Maar wat breng je precies in kaart, hoe verzamel je deze gegevens en wat doe je met de gegevens? Ontdek er hier meer over.   

Soort tool 

Deze tool geeft je inzicht in 4 manieren om gegevens in kaart te brengen, niet alleen bruikbaar als eerste analyse maar ook ter evaluatie van je gevoerde beleid. Het Pdf-bestand geeft uitleg over: (1) documentenonderzoek, (2) vragenlijst, (3) discussiegroepen en (4) individuele gesprekken met referentiepersonen.  

Doelgroep 

HR-verantwoordelijken en/of iedereen die mee vorm geeft aan de uitbouw van een bedrijfsbreed diversiteitsbeleid.  

Organisatie of auteurs 

Een uitgave van de Federale Overheid.  

Gratis? 

Ja! Je kan de tool online raadplegen

TAGS: diversiteitsbeleid, personeelsbeleid, methode 

 


© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be